การเก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอลในช่วงแรกๆ

bandnerLottore

โค้ชและผู้ฝึกสอนนั้นจะต้องมีการเรียกนักกีฬาทุกคนมารวมตัวกันแล้วแจ้งรายละเอียดต่างๆ เช่น ที่พักของนักกีฬาในแต่ล่ะคน และเรื่องของการใช้สถานที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่สถานที่พักได้มีการกำหนดไว้

และสิ่งที่สำคัญจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดของชัดเจนในการอยู่ร่วมกันของนักกีฬาที่เข้าร่วมในการเก็บตัวครั้งนั้น พร้อมกับการให้นักกีฬาทุกคนได้ดูโปรแกรมในการฝึกซ้อมในแต่ล่ะวัน โปรแกรมการฝึกซ้อมนี้ควรมีการทำเป็นป้ายขนาดเล็กๆติดไว้ให้นักกีฬาได้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้มีการเตรียมความพร้อมในการฝึกแต่ล่ะวัน/สัปดาห์

เมื่อเข้าสู่โปรแกรมในการฝึกซ้อมในวันแรกนั้น โค้ชและผู้ช่วยโค้ชหรือเป็นผู้ฝึกสอนท่านต่างๆไม่ควรมีการฝึกซ้อมที่มีความหนักจนเกินไป การฝึก.ซ้อมที่มีความถูกต้องนั้นจะต้องฝึกจากง่ายๆไปหาสู่โปรแกรมที่มีความยากและความหนักในการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของนักกีฬาในแต่ล่ะคนเพราะความทนทานหรือความแข็งแรงทางด้านร่างกายในแต่ล่ะคนซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไป โค้ชและผู้ฝึกสอนจะต้องมีการพิจารณานักกีฬาในแต่ล่ะคนอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของนักกีฬาแต่ล่ะคนมีการพัฒนาทางด้าน ทักษะ ความแข็งแรง ไหวพริบ เป็นต้นว่ามีการพัฒนาขึ้นหรือลดลงเพื่อนำมาแก้ไขพร้อมกับนำไปปฏิบัติ

เมื่อใช้โปรแกรมในการฝึกซ้อมทางสมรรถภาพทางร่างกายจะใช้โปรแกรมนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกซ้อมไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเพื่อเป็นการสร้างกำลังให้แก่นักกีฬาแต่ล่ะคนโดยวิธีการ การวิ่งด้วยความเร็วในระยะทาง 100 เมตร เป็นต้น